Pelastetaan Itämeri!

1. Itämeri tarvitsee meitä

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä. Tiedätkö, mitä saastuminen tarkoittaa käytännössä?

Itämeren saastuminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että monet eläin- ja kasvilajit ovat vaarassa. Itämeren saastuminen vaikuttaa myös Itämerestä nauttimiseen ja sen hydöyntämiseen virkistyskäytössä: saastunutta merta ei voi hyödyntää esimerkiksi retkeilyyn, uimiseen tai kalastamiseen. Itämeren tilan huonominen vaikuttaa meihin kaikkiin suomalaisiin.

Itämeri on meidän meremme, ja pelastuakseen se tarvitsee meitä!

1.1 Minun Itämereni

Pohdi ensin yksin, mitä sinulle tulee mieleen Itämerestä. Mitä tiedät Itämerestä jo nyt tai millaisia omia kokemuksia sinulla on Itämerestä?

Kirjaa pohdintasi ylös.

1.2 Merellinen ajatuskartta

Keskustelkaa nyt ryhmissä keräämistänne ennakkotiedoista ja omista kokemuksistanne. Käyttäkää keskustelussa hyödyksenne myös alla olevan kuvan avainsanoja.

Jokainen tuo keskusteluun omia pohdintojaan.

Laatikaa ajatuskartta aiheesta Itämeri. Käyttäkää hyväksenne ennakkotietoja, kokemuksia sekä ajatuskarttamallin sanoja.

Kerätkää mahdollisimman paljon näkökulmia ajatuskarttaanne!

2. Itämeri tutuksi

Nyt tutustumme Itämereen vähän tarkemmin. Tässä muutama fakta Itämerestä:

 • Itämeren vesi on vähäsuolaista murtovettä, se on ainutlaatuinen sekoitus suolaista ja makeaa.
 • Valtameriin verrattuna Itämeri on pieni ja matala. Itämeren keskisyvyys on vain 54 metriä.
 • Itämeren eliöstö on erikoinen sekoitus valtamerten ja makeiden vesien eläin- ja kasvilajeja.
 • Itämeren lajimäärä pienenee siirryttäessä eteläiseltä Itämereltä kohti pohjoista.
 • Itämeren eläin- ja kasvikunta on hyvin herkkä ympäristön muutoksille.

Itämeri on pieni, matala ja herkkä. Siksi ihmisen toiminta on rasittanut sitä erityisen paljon. Mikä Itämerta kuormittaa? Tutustutaan siihen seuraavaksi!

2.1 Sukelletaan syvemmälle

Ihmisen toiminta kuormittaa monella tavalla Itämerta. Liiallinen kalastaminen, merenkulku tai ilmastonmuutos, kaikki nämä vaikuttavat haitallisesti Itämeren tilaan.

Tutkikaa nyt ryhmänne kanssa joitain Itämerta kuormittavia tekijöitä tarkemmin. Vinkkejä löydätte ajatuskarttamallista.

Hakekaa tietoa eri lähteistä. Linkki- ja hakusanavinkkejä löydätte tietopankista.

Kerätkää hankkimanne tiedot ja mahdolliset linkit yhteisesti sopimaanne dokumentointipaikkaan.

2.2 Surffaillaan tiedon laineilla

Mitä löysitte? Yllättikö jokin erityisesti?

Käykää läpi tiedonhakunne tulokset ja miettikää, mitkä olivat tärkeimmät ja kiinnostavimmat löytönne.

Esitelkää muille aiheenne ja tiedonhakunne tulokset.

2.3 Mitä tarttui verkkoon?

Olette nyt tutustuneet Itämeren tilaan monesta näkökulmasta ja saaneet selville Itämeren tilaan liittyviä onglemia.

Miettikää nyt ryhmänne kanssa, mihin ongelmaan te haluaisitte tarttua. Mikä asia Itämeren tilassa kaipaa muutosta tai mihin yksittäiseen ongelmaan te haluaisitte vaikuttaa?

Valitkaa projektillenne aihe.

3. Tutkitaan

Itämeren hyväksi tehdään jo nyt paljon, mutta uusia keinoa tarvitaan lisää. Suojelutoimien tavoitteena on meri, jossa vesi on kirkasta eikä ravinteita ja leviä ole liikaa, ja meren pohjalla riittää happea.

Itämeren suojelutyö on suurten mittaluokkien toimintaa, mutta myös yksittäisellä on ihmisellä mahdollisuuksia vaikuttaa meren hyvinvointiin.

Nyt te pääsette miettimään oman merenpelastukeinonne!

3.1 Keksintöjä ja vaikuttamisen aaltoja

Seuraavaksi teette joko Itämeri-aiheisen vaikuttavan tuotoksen tai ideoitte keksinnön.

Tutustutaan ensin vaikuttamisen keinoihin. Tutkikaa vaikuttamisen keinoja videon lisäksi myös tietopankista ja kuvasta.

Keksintöä ideoidessa käyttäkää hyväksenne kerättyä tietoa luovalla tavalla. Käyttäkää luovuuttanne, kekseliäisyyttänne ja mielikuvitustanne!

Ennen kuin aloitatte, niin tehkää projektisuunnitelma. Miettikää seuraavia asioita:

 • Valitkaa ensin, teettekö vaikuttavan tuotoksen vai keksinnön.
 • Suunnitelkaa työn eri vaiheet ennen tekemistä.
 • Jakakaa roolit ja miettikää, kuka tekee mitäkin.
 • Huomioikaa käytettävissä oleva aika.

Kirjatkaa projektisuunnitelmaanne työn vaiheet ja roolit. Muistakaa reilu työnjako!

3.2 Tekemisen maininkeja

Toteuttakaa edellisessä vaiheessa laatimanne suunnitelma. Soutakaa, huovatkaa, navigoikaa! Piirtäkää, luonnostelkaa, askarrelkaa, räpätkää, keksikää ja olkaa luovia!

 Muistakaa:

 • Omat roolit
 • Yhteistyö
 • Luovuus
 • Työn eri vaiheiden dokumentointi

Valmistakaa valitsemanne tuotos.

Keksintöä voitte mallintaa piirroksin, 3D-kuvin, jne.4. Pelastetaan Itämeri

Nyt on aika esitellä keinot ja keksinnöt muille. Muistakaa omassa esityksessänne perustella valitsemanne näkökulma ja ratkaisu. Yrittäkää vakuuttaa ja myydä ajatuksenne muille!

Miettikää luokassa myös sitä, että mitkä suunnitelmista voisi toteuttaa koulun tai luokan yhteisenä projektina.

Itämeri kiittää!

4.1 Pelasturenkaat veteen

Esitelkää muille ryhmille vaikuttava tuotoksenne tai keksintönne. Perustelkaa, miksi valitsitte juuri tämän aiheen ja vaikuttamismuodon tai keksinnön.

Esityksestä tulee käydä ilmi:

 • aihe
 • keino tai keksintö
 • perustelut
 • toteutus, yksityiskohtainen suunnitelma tai mallinnos/ piirros/tms. havainnollistus

Esittäkää tuotoksenne muille. Panostakaa esitykseen ja vakuuttakaa muut aiheenne tärkeydestä!

4.2 Onko idea vedenpitävä?

Kuunnelkaa tarkasti toisten ryhmien esitykset ja antakaa palautetta.

 • Oliko tuotos vaikuttava?
 • Oliko aihe perusteltu?
 • Olisiko jotain voinut vielä lisätä?

Muistakaa positiivinen palaute!

5. Miten onnistuimme?

5.1 Pysyittekö pinnalla?

Pohdi omaa rooliasi ryhmässä.

Pohtikaa myös ryhmänne työskentelyä.

Muistakaa myös positiivinen palaute!

5.2 Toisen ryhmän esityksen seuraaminen

 • Keskity kuuntelemaan.
 • Kysy kysymyksiä.
 • Vaadi perusteluita.
 • Ole kohtelias!
 • Valmistaudu visaan.

Toisten esitysten aikana, kuuntele, kiinnostu ja valmistaudu antamaan palautetta.