Tietopankki

Vaikuttamisen keinot

Vaikuttamisella tarkoitetaan viestintää, jonka tavoitteena on muuttaa kohderyhmän käsityksiä jostakin asiasta tai ilmiöstä.

Vaikuttava teksti voi olla mielipidekirjoitus, mainos, tietoisku, näytelmä, räppi, tms. vaikuttamiseen pyrkivä tuotos.

Vaikuttava teksti sisältää aina teesin eli pääväitteen. Esimerkiksi Liika kalastaminen heikentää Itämeren tilaa.

Lisäksi vaikuttavan tekstin tulee sisältää perustelut. Perustelukeinoja ovat muun muassa omat kokemukset ja tuntemukset, havainnot, faktat, asiantuntijoihin vetoaminen tai esimerkkitapaukset.

Linkkivinkkejä

John Nurmisen säätiö, Puhdas Itämeri https://www.puhdasmeri.fi/

Itämeri – Ympäristöministeriö https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu

Itämeri – WWF Suomi https://wwf.fi/alueet/itameri/

Suomen Luontoliitto, vesiensuojelu https://www.sll.fi/mita-me-teemme/vedet/

Järviwiki https://www.jarviwiki.fi/wiki/It%C3%A4meri

Pidä saaristo siistinä https://www.pidasaaristosiistina.fi/

Hakusanavinkkejä

Matkailu ja virkistys

matkustajalautta, merenkulku, risteilyalukset, rannikon uimapaikat, veneily Itämerellä, retkeilypaikat,

Kuluttaminen

muovijäte, pesuaineiden ympäristöhaitat,

Omat valinnat

Itämeren kalat, ruokakala, särki, silakka, lohi, turska

Saastuminen ja ympäristön suojelu

rehevöityminen, ravinteet, maatalous, vedenpuhdistamot, Itämeren maat, Itämeren suojelu, öljy, öljyonnettomuudet, öljytankkeri, sinilevä, levätilanne, ilmastonmuutos, sinisimpukka

Tiedonhaun ABC

Tiedonhaku tarkoittaa tietojen etsimistä erilaisista tietolähteistä. Tiedonlähteiden valinta riippuu siitä, millaista tietoa tarvitset.

Usein tietoa kannattaa etsiä monesta erilaisesta tietolähteestä. Tietolähteitä ovat esimerkiksi internet, tietokirjat, TV ja erilaiset asiantuntijat. Se, millaista tietoa tarvitset, määrittelee sen, millaista tietolähdettä kannattaa käyttää. Eri lähteet sopivat erityyppisiin tiedontarpeisiin.

Jo tiedonhaun suunnitteleminen kannattaa tehdä huolellisesti. Jos turhat aiheeseen liittymättömät tulokset karsitaan pois, voidaan säästää aikaa hakutulosten seulomisessa.

Muista lähdekritiikki!

Lähdekritiikki pyrkii arvioimaan tiedon alkuperää sekä sitä, kuka tiedon on tuottanut. Lähdekritiikki on hyvä pitää aina mielessä, mutta internetistä löytyvä tieto voi olla kenen tahansa kirjoittamaa. Siksi erityisesti internetistä löytyvään tietoon kannattaa suhtautua kriittisesti.

Tietoa etsiessä lähes jokaisesta tekstistä ja artikkelista kannattaa tarkistaa tekijä ja julkaisupäivä. Vaikka tekstin kirjoittaja olisi asiantuntija, voi artikkeli silti olla vanha ja sisältää vanhentunutta tietoa.

Mikäli tietoa tutkimukseen on haettu lähteistä, on lähteet ilmoitettava tekstissä lukijalle. Lähteet merkitään joko tekstin yhteyteen tai aineiston loppuun, lähdeluetteloon. Jos käytetään lähdeluetteloa, niin lainatun tekstin kohdalta tehdään viittaus kyseiseen lähteeseen lähdeluettelossa.